home_commpagnon_248x800_nw
Voor bedrijven met ambitie is er Commpagnon.

Wet Politiegegevens

In 2006 en 2007 bereid het Korps Politie Amsterdam Amstelland zich voor op de komst van de WPG, de Wet Politiegegevens. Deze wet is de politie-tegenhanger van de wet op de Privacy voor burgers. De WPG vervangt de Wet politieregisters (Wpolr).

De Wpg regelt de manier waarop het korps en Bijzondere opsporingsdiensten (BOD-en) moeten omgaan met politiegegevens; met persoonsgegevens die worden verwerkt bij de uitvoering van politietaken. De WPG betekent een verruiming van de verwerkingsmogelijkheden in vergelijking met de Wpolr. Daar staat tegenover dat de wet eisen stelt, die de bescherming van de privacy waarborgen.

Opleiding, introductie en kennis-campagne
Voor de introductie van de WPG bij Korps Amsterdam Amstelland zorgde het projectteam WPG voor aansluiting bij bestaande reorganisatieprogramma’s, verzorgde het opleidingstraject op verschillende niveaus en produceerde 2 informatieve interne campagnes.

De wet is van kracht per 1 januari 2008. Het korps voldoet in de audit van 2012 aan de belangrijkste eisen uit de WPG.