SNS_Sidebar
Voor bedrijven met ambitie is er Commpagnon.

Identificatie voor klanten SNS Reaal – RegioBank

Banken zijn verplicht om aan te tonen dat hun klanten zijn, wie ze zeggen te zijn. Daarvoor verzoeken zij (regelmatig) hun cliënten zich te melden om hun identiteit te laten vaststellen. Identificatie is één van de maatregelen in de wereldwijde strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme.

Maar hoe vraag je op een goede manier om identificatie van bestaande, actieve of juist (lang-)slapende klanten?
In 2014 en 2015 droeg ik – in opdracht van SNS Reaal en RegioBank – bij aan de Wet Identificatie als coördinator communicatie. Aan het einde van de opdracht schreef ik een aantal conclusies en aanbevelingen voor vervolgprojecten voor klantidentificatie. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.