home_commpagnon_248x800_nw
Voor bedrijven met ambitie is er Commpagnon.

Aan de slag met klimaatambities

Gemeenten zijn een belangrijke spil in de uitvoering van het landelijke klimaatbeleid. Tot 2030 stelt het kabinet 3,2 miljard euro beschikbaar voor de uitrol van duurzame energie. Deze overgang moet „voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn” (bron: Miljoenennota 2018).

Gemeenten kunnen veel doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland terug te dringen. Zij hebben invloed op meer dan een derde van de totale uitstoot. Ook uw gemeente kan lokaal het verschil maken waar het gaat om klimaatverandering.

“Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merkt en de laatste generatie die er wat aan kan doen.” Jay Robert Inslee, Amerikaans politicus, schrijver en gouverneur van Washington.

Gaat uw gemeente actief aan de slag met klimaatambities?

  • Gasloze nieuwbouw,
  • Het verduurzamen van bestaande wijken of bedrijventerreinen
  • De aanschaf van zonnepanelen of gezamenlijke inkoop van energie,
  • Het stimuleren van elektrisch rijden…

Er zijn wellicht tal van issues die u uw bewoners onder de aandacht wilt brengen. Daarvoor is treffende communicatie nodig.
Jeanine Schaart|Commpagnon helpt u graag vérder met het realiseren van uw doelstellingen.